Accreditation application

ENGLISH   ČESKY    

Pravidla akreditace
Mistrovství světa IIHF žen v ledním hokeji 2014
Divize I, Skupina A, Přerov, Česká republika

 
 • Na utkání Mistrovství světa žen IIHF v ledním hokeji 2014, divize I skupiny A (Akce) bude umožněn vstup pouze novinářům, akreditovaným ve stanoveném termínu. Počet vydaných akreditací je omezen. Akreditace z předchozích akcí nezůstávají v platnosti a je nutné je aktualizovat.
 • Redakce musí vyplnit akreditační formulář, a to jmenovitě, na stránkách ČSLH. Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro píšícího novináře, fotografa, televizní nebo rozhlasovou stanici. Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů, stejně jako e-mail a fax pro zasílání informací a tiskových zpráv Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Uzávěrka akreditací je 25. března 2014.
 • ČSLH si vyhrazuje právo neudělit akreditaci. ČSLH se zavazuje zaslat rozhodnutí o udělení/neudělení akreditace pro jednotlivé novináře nejpozději 5 dní před začátkem Akce.
 • Akreditace budou vydávány dne 6. dubna 2014 od 10:00 hodin v Tiskovém středisku Zimního stadionu Přerov. Při vstupu se každý novinář musí prokázat platným novinářským průkazem.
 • V Tiskovém středisku obdrží každý novinář akreditační kartu, bez níž nebude umožněn vstup do prostor určených pro zástupce sdělovacích prostředků (tiskové středisko, novinářská tribuna, mix zóna).
 • Fotograf obdrží při vstupu vestu, se kterou mu bude umožněn přístup na místa pro fotografy (foto zóna). Ve vymezených prostorách musí mít fotograf vestu na sobě.
 • Akreditovaný novinář se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název Akce a respektovat oficiální partnery Akce. Při nerespektování tohoto pravidla si ČSLH vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.
 • Akreditovaní novináři se zavazují, že budou provádět veškeré rozhovory s hráči a členy realizačního týmu pouze v prostorách mix zóny nebo v zóně, kterou určí media manažer týmu.
 • Veškerá marketingová práva na obrazové a zvukové materiály z Akce vlastní výhradně IIHF a ČSLH.
 • Veškerý obrazový, zvukový a fotografický materiál pořízený při Akci může být použit pouze ke zpravodajským účelům a fotografickým vydavatelským účelům v rámci zpravodajství.
 • Základní podmínkou pro použití těchto obrazových a zvukových materiálů k reklamním účelům nebo k jakékoli komerční činnosti v libovolném médiu nebo jakýmkoli dalším způsobem je písemný souhlas IIHF a ČSLH. Bez předchozího písemného souhlasu od IIHF a ČSLH je reklamní použití takového materiálu striktně zakázáno. Další podmínkou je vypořádání autorských práv a osobnostních práv osob, zejména hráčů, které jsou v předmětném materiálu zachyceny.
 • Při prodeji fotografií z Akce, resp. autorských práv k těmto fotografiím, je fotograf povinen upozornit kupujícího, že fotografie může být použita pouze k fotografickým vydavatelským účelům v rámci aktualit a zpravodajství, a že použití těchto fotografií k reklamním účelům nebo k jakékoli komerční činnosti v libovolném médiu či jakýmkoli dalším způsobem je bez předchozího písemného souhlasu IIHF a ČSLH.


 •